ทดสอบสมรรถนะไฟร์ปั๊ม

Go to content
Performance test
ทดสอบสมรรถนะประจำปีตามกฎหมาย
Preventive Maintenance
บำรุงรักษาเครื่องยนต์ และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
Design and Analysis
ออกแบบ และ หาความต้องการปริมาณน้ำดับเพลิงสูงสุด
Flow test standpipe
ทดสอบวัดอัตราการไหลท่อยืน
Trouble Shooting
แก้ไขปัญหาระบบดับเพลิง
งานบำรุงรักษา
ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
ทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
ประจำปีตามกฎหมาย, ฉีดน้ำปลายสาย,
วัดอัตราการไหลท่อยืน
คำนวณหาความต้องการปริมาณ
น้ำดับเพลิงสูงสุด (Water demand),
คำนวณค่า NPSHa, อื่นๆ
โรงงาน/ คลังสินค้า
ตรวจสอบ/ ทดสอบ ระบบดับเพลิงในโรงงาน/ คลังสินค้า ทั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ, หัวกระจายฝอยน้ำดับเพลิง (Water Spray Fixed System) , หัวกระจายน้ำดับเพลิงด้วยโฟม (Foam-Water Sprinkler System), หมอกน้ำดับเพลิง (Water Mist System)  
อาคารสูง/ โรงพยาบาล/ คอนโดมิเนียม
ตรวจสอบ/ ทดสอบ ระบบดับเพลิงในอาคารสูง/ โรงพยาบาล/ คอนโดมิเนียมคอมเพล็กซ์ ทั้งระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง, ท่อยืนและสายฉีดน้ำดับเพลิง  
ระบบดับเพลิงของคุณพร้อมหรือไม่
บริษัท ดับบลิวแอล วิศวกรรมและพลังงาน จำกัด

weerawut0312@gmail.com
081-577-8879
Line ID: 0815778879
สงวนลิขสิทธิ์ - Createx with WebSite X5 Pro
Back to content