Engineering Service - ทดสอบสมรรถนะไฟร์ปั๊ม

Go to content
ให้บริการด้านวิศวกรรม
หาค่าความต้องการน้ำดับเพลิงของระบบดับเพลิง (Water demand)

          ถ้าท่านมีแบบที่บอกขนาดท่อและความยาวท่อ เราสามารถคำนวณหาความต้องการน้ำดับเพลิงของระบบดับเพลิง เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ท่านติดตั้งอยู่ สิ่งที่จำเป็นต้องทราบประกอบกัน คือ พื้นที่ครอบครองที่ต้องการใช้น้ำดับเพลิง, ชนิดระบบที่ใช้งาน เช่น หัวกระจายน้ำดับเพลิง, ESFR, Fixed spray water, เป็นต้น การคำนวณจะใช้ซอฟแวร์ FHC Canute ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ โดยเฉพาะระบบที่มีความซับซ้อน รายงานจะถูกตรวจทานและรับรองโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ทบทวนค่า Avialable Net Positive Suction Head

        ปัญหาหลักที่มักทำให้การทดสอบสมรรถนะไม่ผ่านที่อัตราสูบสูงๆ ส่วนใหญ่มาจากการออกแบบและติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่เมื่อรีวิว NPSHa มักพบว่าไม่เพียงพอกับ NPSHr ที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องการเมื่อเรียกในอัตราสูบสูงๆ โดยเฉพาะการติดตั้งแบบ Suction Lift
        การคำนวณเปรียบเทียบอาจทำให้สามารถแก้ปัญหาได้โดยปรับปรุงระบบท่อใหม่ ทำให้ไม่ต้องลงทุนเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำดับเพลิงใหม่
       ทางเราใช้ซอฟแวร์ออกแบบ Pipe Flow Expert ที่ช่วยให้การคำนวณ NPSH ทำได้สะดวก แม่นยำ


              แก้ปัญหาระบบสูบน้ำดับเพลิงตามหลักวิศวกรรม

      วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาที่ root cause โดยใช้หลักและความรู้ด้านวิศวกรรมประกอบสนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเรา
บริษัท ดับบลิวแอล วิศวกรรมและพลังงาน จำกัด

weerawut0312@gmail.com
081-577-8879
Line ID: 0815778879
สงวนลิขสิทธิ์ - Createx with WebSite X5 Pro
Back to content