เกี่ยวกับเรา - ทดสอบสมรรถนะไฟร์ปั๊ม

Go to content
WL ENGINEERING AND ENERGY CO., LTD.
ให้บริการทดสอบสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire pump) ประจำปีตามกฎหมาย โดยอ้างอิงมาตรฐาน NFPA 25 "ITM of Water-based Fire Protection System" และ วสท.033011-19 "มาตรฐานการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ" ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และมีการสอบเทียบ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมรับรองรายงานผลการทดสอบ, แจ้งปัญหาที่ตรวจพบ และให้คำแนะนำเพิ่มเติม โดยวิศวกร ตามกฎหมาย

ระบบดับเพลิงที่เชื่อถือได้ มักจะมาจากอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบและเลือกใช้อย่างเหมาะสม และสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการบำรุงรักษา ดังนั้นการตรวจสอบและทดสอบประจำสัปดาห์ที่เหมาะสม จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ท่านสามารถดาวน์โหลดรายการตรวจสอบประจำสัปดาห์เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในกรณีที่ไม่มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาประจำเครื่อง ทางเรายินดีเข้าไปให้คำแนะนำในการตรวจสอบหน้างานจริงโดยไม่คิดมูลค่าตามเงือนไขของบริษัท

คลิกเพื่อดาวน์โหลด Weekly inspection sheet

นอกจากนี้ทางเรายังให้บริการหาความต้องการน้ำดับเพลิงสูงสุด (Water demand) สำหรับโรงงาน, คลังสินค้า และอาคารสูง ตามมาตรฐาน NFPA 13, NFPA 14 หรือ NFPA 15 และมาตรฐานของ วสท. โดยใช้วิธีการคำนวณทางกลศาสตร์ของไหล (Hydraulic Calculation Methods) เพื่อใช้ในการประเมินผลการทดสอบสมรรถนะประจำปี

รายการคำนวณ จะถูกตรวจทานและ รับรองโดยวิศวกรสามัญเครื่องกล ที่มีความชำนาญ สามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร หรือลดเบี้ยประกันภัย และสามารถเก็บไว้ใช้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในอนาคตได้

ทางเราใช้โปรแกรมออกแบบของ Canute FHC ที่เป็นที่ยอมรับในความถูกต้องแม่นยำ และมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดจากการคำนวณด้วยมือในระบบที่ซับซ้อน และมีหลาย Scenarios ให้พิจารณา ทำให้สามารถวิเคราะห์, optimization ระบบ และลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบได้

คลิกเพื่อดูตัวอย่างรายงาน Demo report

บริษัท ดับบลิวแอล วิศวกรรมและพลังงาน จำกัด

weerawut0312@gmail.com
081-577-8879
Line ID: 0815778879
สงวนลิขสิทธิ์ - Createx with WebSite X5 Pro
Back to content