โรงไฟฟ้าพระนครใต้ - ทดสอบสมรรถนะไฟร์ปั๊ม

Go to content
โรงไฟฟ้าพระนครใต้/ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ทดสอบสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงดีเซล (Block 3)
DSC09863.JPG
DSC00195.JPG
DSC00409.JPG
บริษัท ดับบลิวแอล วิศวกรรมและพลังงาน จำกัด

weerawut0312@gmail.com
081-577-8879
Line ID: 0815778879
สงวนลิขสิทธิ์ - Createx with WebSite X5 Pro
Back to content