ความต้องการปริมาณน้ำดับเพลิง

Go to content

ความต้องการปริมาณน้ำดับเพลิง

ทดสอบสมรรถนะไฟร์ปั๊ม
Published by Weerawut in Knowledge · 29 December 2021
ค่าความต้องการปริมาณน้ำดับเพลิงของระบบดับเพลิง (Water demand)

คือค่าที่วิศวกรออกแบบระบบดับเพลิงคำนวณจากลักษณะของระบบที่ต้องการป้องกันเพลิงไหม้ เช่น เป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับเป็นสำนักงาน หรือเป็นโรงงาน มีเชื้อเพลิงมากน้อยแค่ไหน หรือว่าเป็นคลังสินค้า ก็จะดูว่าเก็บสินค้าอะไร ติดไฟได้ไหม การเก็บบนชั้น หรือวางกอง หรืออื่นๆ หรือถ้าเป็นท่อยืน ก็จะดูว่ามีจำนวนกี่ท่อยืน และความดันใช้งานที่ต้องการที่จุดไกลสุดและสูงสุด ซึ่งการออกแบบก็จะต้องออกแบบให้เหมาะสม เป็นการคำนวณหาปริมาณน้ำดับเพลิงและความดันที่ต้องการใช้ในการดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะต้องสามารถจ่ายน้ำได้ปริมาณที่ต้องการและสร้างความดันให้เพียงพอเพื่อให้ปลายทางมีความดันตามที่ต้องการ เมื่อทราบแล้วจึงนำไปเลือกขนาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและชุดขับที่เหมาะสม

ดังนั้นในการทดสอบสมรรถนะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำปี ทั้งของ NFPA 25 หรือ มาตรฐาน วสท. 033011-19 ก็ระบุให้ เจ้าของอาคาร หรือโรงงาน ซึ่งจะได้รับข้อมูลจากผู้ออกแบบตั้งแต่แรก ต้องเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลนี้ เพื่อที่ผู้ทดสอบจะนำไปพล็อตร่วมกับ Pump curve ที่ได้จากการทดสอบ ถ้าเส้นกราฟที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำได้ อยู่ต่ำกว่าค่าความต้องการปริมาณน้ำดับเพลิง  แสดงว่า กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำดับเพลิงสามารถทำงานได้ ก็ไม่สามารถจ่ายน้ำตามความต้องการ อาจทำให้การดับเพลิงล้มเหลว ดังนั้น NFPA 25 จึงตัดสินให้เป็น Impairment หรือความไม่พร้อมใช้งาน
There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
บริษัท ดับบลิวแอล วิศวกรรมและพลังงาน จำกัด

weerawut0312@gmail.com
081-577-8879
Line ID: 0815778879
สงวนลิขสิทธิ์ - Createx with WebSite X5 Pro
Back to content