แก้ปัญหาทดสอบไม่ผ่านโดยปรับปรุงท่อด้านดูด

Go to content

แก้ปัญหาทดสอบไม่ผ่านโดยปรับปรุงท่อด้านดูด

ทดสอบสมรรถนะไฟร์ปั๊ม
Published by Weerawut in Share experience · 4 February 2023
การปรับปรุงท่อด้านดูด เพื่อแก้ปัญหาทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำปีไม่ผ่านเกณฑ์

จากการทดสอบสมรรถนะเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำปีให้ลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งเพิ่งจะมีการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำดับเพลิงใหม่ แต่กลับพบว่าสมรรถนะที่ 150% ของอัตราสูบตกลงต่ำกว่า 5% จาก pump curve ของผู้ผลิต จึงทำให้ผลการทดสอบสมรรถนะ = ไม่ผ่านเกณฑ์ ตามมาตรฐาน วสท.033011-19 หรือ NFPA25, แต่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงไม่ผิดปกติ และยังสามารถจ่ายน้ำที่มากกว่า 100% ของพิกัดได้ และถ้ายังสามารถจ่ายน้ำดับเพลิงได้ครอบคลุมค่าความต้องการปริมาณน้ำดับเพลิงก็จะถือว่าเป็นเพียงความบกพร่อง (Deficiency)
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงเป็นชนิด Horizontal Split Case Double suction โดยเป็นการดูดจากถังเก็บน้ำที่มีระดับผิวน้ำต่ำกว่าเครื่องสูบน้ำ (Suction Lift) ซึ่งไม่ถูกต้องแต่ก็พอใช้ได้, ระบบท่อด้านดูดเป็นขนาด 8 นิ้ว ตามมาตรฐานขั้นต่ำของ NFPA20 และ วสท. สำหรับพิกัด 1,500 GPM (หมายเหตุ ขนาดขั้นต่ำดังกล่าว ใช้ในกรณีที่ใช้กับถังเก็บน้ำที่อยู่สูงกว่าเครื่องสูบน้ำดับเพลิง)

   

เมื่อลองคำนวณหาค่า NPSHa (Available Net Positive Suction Head) ของระบบท่อด้านดูดด้วยโปรแกรม Pipe Flow Expert จะพบว่า ที่อัตราการสูบ 150%  ค่า NPSHa < NPSHr ซึ่งจะทำให้เกิดคาวิเตชั่น และทำให้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตามที่ต้องการ  น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้สมรรถนะตกลงที่จุดดังกล่าว (ยืนยันได้จากความดันด้านดูดติดลบเกือบ -10 PSI เข้าใกล้สูญญากาศจนข้อต่อยางอาจยุบตัวได้)ถ้ามีการเปลี่ยนขนาดท่อด้านดูดให้โตขึ้นเป็น 12 นิ้ว จากผลการคำนวณจะสามารถทำให้ NPSHa > NPSHr ได้้ ซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้สมรรถนะดีขึ้นและผ่านเกณฑ์
ปัญหาสมรรถนะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ 150% มักมาจาก Water supply ไม่เพียงพอ หรือมีปัญหาของ Foot check valve อุดตันหรือเปิดไม่คล่อง หรือ Suction strainer อุดตันหรือมีขนาดรูถี่เกินไป จึงควรลองตรวจสอบก่อนเป็นอันดับแรก ถ้าไม่พบสิ่งผิดปกติ, ปัญหามักจะมากจากการออกแบบที่ไม่เหมาะสมลูกค้าจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการลงทุนแก้ไข เพื่อให้ผลทดสอบสมรรถนะผ่านเกณฑ์ในปีต่อๆไป

ลูกค้าท่านใดต้องการเช็คค่า NPSHa ของระบบของท่าน
ติดต่อ วีรวุฒิ มือถือ 081 577 8879
บริษัท ดับบลิวแอล วิศวกรรมและพลังงาน จำกัด
Email: weerawut0312@gmail.com
Line ID: 0815778879


บริษัท ดับบลิวแอล วิศวกรรมและพลังงาน จำกัด

weerawut0312@gmail.com
081-577-8879
Line ID: 0815778879
สงวนลิขสิทธิ์ - Createx with WebSite X5 Pro
Back to content