น้ำยาหล่อเย็น

Go to content

น้ำยาหล่อเย็น

ทดสอบสมรรถนะไฟร์ปั๊ม
Published by Weerawut in Knowledge · 2 January 2022
เมื่อเราพูดถึงการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ขับด้วยเครื่องยนต์ แน่นอนว่าเครื่องยนต์ได้กำลังจากการเผาไหม้ และสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยคือ ความร้อน จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิโดยการใช้น้ำยาหล่อเย็นหรือคูลแลนท์ไปดึงความร้อนออก และนำความร้อนที่อยู่ในน้ำยาหล่อเย็นไประบายออกที่รังผึ้งหม้อน้ำ (Radiator) หรือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger)

น้ำยาหล่อเย็นจึงมีหน้าที่ที่สำคัญมาก เพราะนอกจากจะทำหน้าที่ระบายความร้อนแล้ว ยังช่วยป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนทั้งโลหะ โดยเฉพาะ Pitting บริเวณปลอกสูบแบบเปียก และซีลยางต่างๆ

น้ำยาหล่อเย็นที่เหมาะสม จะประกอบด้วย Antifreeze ซึ่งมักจะใช้ Ethylene glycol หรือ Propylene glycol เป็นส่วนใหญ่ และผสมด้วยน้ำคุณภาพที่เหมาะสม และมี Additive ที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์ โดยการผสมระหว่าง Antifreeze กับน้ำ จะเป็นสัดส่วนตามที่ผู้ผลิตแนะนำ แต่โดยส่วนใหญ่จะแนะนำที่ 50:50 เหตุผลที่ต้องใช้ Antifreeze ผสมคือ จะทำให้จุดเยือกแข็งในน้ำยาหล่อเย็นลดต่ำลง และสิ่งที่มักไม่ได้กล่าวถึงคือ จุดเดือดของน้ำยาหล่อเย็นจะสูงขึ้นด้วย ทำให้โอกาสที่น้ำยาหล่อเย็นเดือดกลายเป็นไอในเครื่องยนต์ที่ทำให้ขัดขวางการระบายความร้อนที่ทำให้เครื่องยนต์เสียหาย ไม่เกิดขึ้นด้วย ดังนั้นเมื่อบอกว่าประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงไม่มีโอกาสเกิดการเยือกแข็ง แล้ว Antifreeze ไม่มีความจำเป็น จึงเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง

เครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำดับเพลิงมีราคาสูง และต้องการความน่าเชื่อถือสูงเมื่อต้องการใช้งาน (Reliability) และเราต้องการยืดอายุการใช้งานให้มากที่สุด ดังน้ันเราจึงควรศึกษาคู่มือของผู้ผลิตว่าต้องการน้ำยาหล่อเย็นแบบใด และควรเลือกใช้น้ำยาหล่อเย็นที่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ผลิตระบุ ใน NFPA 20 ข้อ 11.2.8.4 ก็ระบุชัดเจนว่าต้องใช้คูลแลนท์ตามที่ผู้ผลิตแนะนำ ในปัจจุบันมาตรฐาน ASTM D-6210 เป็นมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับเครื่องยนต์ และมักจะระบุเตือนไว้ชัดเจนว่าน้ำยาหล่อเย็นหรือคูลแลนท์สำหรับรถยนต์ทั่วไป ที่เป็นมาตรฐาน ASTM D-3306 หรือ ASTM D-4656 ไม่ควรนำมาใช้ เพราะมี Additive ที่ไม่เพียงพอสำหรับ Heavy-duty diesel engine และมักมีค่า Silicate สูงเกินไป

ทางเราเลือกใช้คูลแลนท์ Fleetguard ES Compleat Ethylene Glycol Premix 50:50 ที่ผสมมาให้พร้อมใช้งานด้วยสัดส่วนที่ถูกต้อง และได้ตามมาตรฐาน ASTM D-6210 หรือดีกว่าให้บริการกับลูกค้า เพราะราคาต่อลิตรก็ไม่ได้สูงไปกว่าคูลแลนท์ที่เราเปลี่ยนในศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานทั่วไป


There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
บริษัท ดับบลิวแอล วิศวกรรมและพลังงาน จำกัด

weerawut0312@gmail.com
081-577-8879
Line ID: 0815778879
สงวนลิขสิทธิ์ - Createx with WebSite X5 Pro
Back to content